Cens electoral

Formen el cens electoral inicial les persones afiliades amb 3 mesos d’antiguitat en el moment de la convocatòria de la jornada electoral, és a dir el 17 de juny de 2022.

Des de la convocatòria del procés i fins al dia 5 d’octubre de 2022, les persones afiliades podran consultar si consten incloses al cens electoral mitjançant els serveis administratius nacionals del partit, personalment, per telèfon (934 536 005) o per correu electrònic a administracio@esquerra.cat.

En el cas que es vulgui presentar alguna reclamació contra el cens, es podrà fer fins al dia 5 d’octubre de 2022 davant la Comissió de Garanties, que haurà de resoldre en un termini de 2 dies naturals. La reclamació es pot fer mitjançant correu electrònic a l’adreça garanties29cn@esquerra.cat o presentant escrit al Registre de la Seu Nacional, carrer Calàbria 166.

El cens electoral definitiu estarà format per les persones afiliades amb 3 mesos d’antiguitat en el moment de la convocatòria de la jornada electoral i estigui al corrent de pagament una setmana abans de la celebració de la jornada electoral. La data límit per posar-se al corrent de pagament (amb la liquidació del deute a la Secretaria de Finances i Administració) és el dia 30 d’octubre de 2022.