Votació electrònica

Els processos d’elecció dels membres de l’Executiva Nacional i de 30 persones conselleres nacionals es faran principalment electrònicament, tant telemàticament com en els punts de votació presencial.

El sistema de vot electrònic s’efectuarà mitjançant una plataforma de votació adaptada específicament i es podrà utilitzar des de les 9 fins les 20 hores.

Les persones afiliades que no disposin d’adreça de correu electrònic, o que pels motius que sigui vulguin efectuar la votació de forma presencial, es podran dirigir als punts de votació presencial habilitats.

En les votacions a les candidatures a l’Executiva Nacional, les persones afiliades hauran d'escollir entre una de les candidatures proclamades o el vot en blanc.  

En el cas de les votacions a conseller/consellera nacional, s’estableix un mecanisme que garantirà que, en la representació que surti escollida, es compleixi el criteri de paritat:

  • Les candidatures a conseller/consellera nacional que hagin estat proclamades per la Comissió de Garanties es dividiran en dues llistes segons el gènere: una llista amb totes les candidates dones i una llista amb tots els candidats homes.
  • L’ordre en què figuraran les persones candidates a la pantalla o papereta de votació serà alfabètic (per cognoms). La Comissió de Garanties determinarà per sorteig qui encapçalarà cadascuna de les dues llistes, seguint l’ordre esmentat.
  • Es podrà votar un màxim de 10 persones candidates de cadascuna de les dues llistes i, per tant, un total de 20 persones com a màxim. S’hauran de votar el mateix nombre d’homes que de dones, per la qual cosa el nombre de persones votades serà sempre parell. Els vots que no compleixin aquestes condicions no es validaran en el cas del procediment electrònic i es consideraran nuls en el cas del vot per correu.


Com es vota?

Les persones que formin part del cens electoral definitiu rebran un correu electrònic amb un enllaç personal, intransferible, encriptat i d’un sol ús que els permetrà identificar-se a l’hora de votar. Es podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral.

En el moment d’entrar a la plataforma, se sol·licitarà el número del document d’identitat per confirmar la identitat de la persona electora. Un cop la persona electora s’identifiqui es procedirà, primer, a l’elecció de l’Executiva Nacional i, després, a l’elecció de les persones conselleres nacionals. Abans d’emetre definitivament el vot, el sistema electrònic demanarà una validació o confirmació.

Les persones afiliades que optin per votar en un punt de votació presencial ho podrà fer des de les 10 fins les 18 hores, ininterrompudament.  S’haurà d’identificar amb el document d’identitat davant de la mesa electoral presencial. La presidència d’aquesta mesa entregarà un codi QR a la persona electora que s’identifiqui correctament davant la mesa i es verifiqui que forma part del cens electoral definitiu i que no ha exercit encara el dret a vot. A partir del moment en què la persona electora obtingui el seu codi QR personal i intransferible, podrà procedir a votar en el dispositiu electrònic que hi haurà al punt de votació presencial, de la mateixa manera que les persones que ho facin de forma telemàtica, però identificant-se amb el codi QR en lloc de l’enllaç. A partir d’aquí, el procés electrònic serà com el que es descriu en el punt dos d’aquest article.

Tant les persones que votin telemàticament com les que ho facin de forma presencial obtindran un rebut de vot amb un codi alfanumèric en format .pdf. Aquests rebuts de vot serviran com a resguard de la votació i es publicarà el llistat de tots els codis alfanumèrics generats a la web del Congrés Nacional (www.esquerra.cat/29congresnacional) un cop realitzat l’escrutini definitiu perquè els votants puguin verificar que el seu vot efectivament s’ha emès.