Candidatures a la Presidència i l'Executiva Nacional

Presentació de candidatures a la Presidència i l'Executiva Nacional,

Les persones afiliades que vulguin presentar candidatura a la Presidència del partit cal que presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona a candidata a la Secretaria General, i un màxim de 24 persones més candidates a formar part de l’Executiva Nacional, d’entre les quals s’haurà de designar una persona que actuï com a representant de la candidatura.
(Podeu utilitzar el document adjunt: Proposta d’Executiva Nacional EN1 annex)

Les candidatures que es presentin a l’Executiva Nacional hauran de complir la paritat i, per tant, les hauran d’integrar el mateix nombre de dones que d’homes. Les persones candidates hauran de ser afiliades de ple dret i estar al corrent de compliment de la Carta Financera en el moment de la convocatòria de la jornada electoral.

De manera preceptiva, d’entre aquestes 24 persones candidates, segons l’article 64 dels Estatuts, hi haurà d’haver les responsables d’Organització, Finances, Municipals, Dones, Ciutadania i Transició Ecològica.  La persona titular de la Secretaria de Finances serà responsable economicofinancera d’Esquerra Republicana i haurà de complir els requisits establerts a l’article 136 dels Estatuts.

Les candidatures hauran de lliurar-se per escrit a la Comissió de Garanties en el termini d’un mes des de la convocatòria de la jornada electoral, i per tant, fins a les 20h del 17 d’octubre de 2022, al registre de la Seu Nacional.

Les candidatures hauran d’anar acompanyades d’aval corresponent al 5 % del cens electoral inicial, és a dir 441 avals. Cada persona afiliada inclosa en el cens electoral només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura; en el supòsit que avali més d’una precandidatura, tots dos es consideraran avals nuls. La recollida d’avals s’iniciarà a partir del moment en què es convoqui la jornada electoral.

Caldrà recollir els avals en l’Acta de Candidatura a Executiva Nacional (EN1), on constaran el nom i els cognoms, el número de persona afiliada i la signatura de la persona que avala.