Punts de votació presencial

Les persones afiliades que optin per votar en un punt de votació presencial ho podrà fer des de les 10 fins les 18 hores, ininterrompudament

En aquests punts de votació presencial el sistema de votació serà, també, electrònic. Les persones que ho necessitin rebran suport per fer la votació electrònica.

Com que el procés electoral es durà a terme mitjançant un cens electoral universal, les persones afiliades que vulguin votar presencialment ho podran fer a qualsevol dels punts de votació presencial habilitats, encara que no se’n tingui una adscripció concreta.

Les persones afiliades que optin per votar en un punt de votació presencial s’hauran d’identificar amb el document d’identitat davant de la mesa electoral presencial. La presidència d’aquesta mesa entregarà un codi QR a la persona electora que s’identifiqui correctament davant la mesa i es verifiqui que forma part del cens electoral definitiu i que no ha exercit encara el dret a vot. A partir del moment en què la persona electora obtingui el seu codi QR personal i intransferible, podrà procedir a votar en el dispositiu electrònic que hi haurà al punt de votació presencial, de la mateixa manera que les persones que ho facin de forma telemàtica, però identificant-se amb el codi QR en lloc de l’enllaç. En el moment d’entrar a la plataforma, se sol·licitarà el número del document d’identitat per confirmar la identitat de la persona electora. Un cop la persona electora s’identifiqui es procedirà, primer, a l’elecció de l’Executiva Nacional i, després, a l’elecció de les persones conselleres nacionals. Abans d’emetre definitivament el vot, el sistema electrònic demanarà una validació o confirmació.

Tant les persones que votin telemàticament com les que ho facin de forma presencial obtindran un rebut de vot amb un codi alfanumèric en format .pdf. Aquests rebuts de vot serviran com a resguard de la votació i es publicarà el llistat de tots els codis alfanumèrics generats a la web del Congrés Nacional (www.esquerra.cat/29congresnacional) un cop realitzat l’escrutini definitiu perquè els votants puguin verificar que el seu vot efectivament s’ha emès.