Sol·licitud del vot per correu

Divendres, 7 d'octubre de 2022 | 18:00h

La sol·licitud de vot per correu s’haurà de trametre mitjançant un escrit o missatge electrònic adreçat a la Comissió Organitzadora en el termini que va des de la convocatòria del procés fins al dia 7 d’octubre de 2022. En la tramesa, s’hi haurà d’acompanyar una fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant. Les adreces a les quals caldrà dirigir aquestes sol·licituds són: 

Adreça postal: Comissió Organitzadora 
Seu Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya 
C. Calàbria, 166 
08015 Barcelona 

Adreça electrònica: comissioorganitzadora@esquerra.cat